Regulamin

Regulamin korzystania ze zdjęć z FOTO POLSKA   
Foto Polska to baza fotografii przedstawiających Polskę jako atrakcyjną destynację turystyczną. Z zawartych w FOTO POLSKA zbiorów można korzystać nieodpłatnie, o ile spełnione będą następujące warunki ich wykorzystania: 

1. W celu korzystania z bazy zdjęciowej FOTO POLSKA należy zarejestrować się w bazie FOTO POLSKA, wypełniając wszystkie rubryki formularza oraz zaakceptować regulamin. Dopiero spełnienie tych warunków umożliwia pobieranie zdjęć w pełnej rozdzielczości. Zdjęcia wizerunków Polski mogą być użyte wyłącznie do celów promujących Polskę jako atrakcyjne turystycznie miejsce.

2. Fotografie mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju publikacjach – folderach, przewodnikach, portalach internetowych - jako ilustracje do tekstów o Polsce - kraju atrakcyjnym turystycznie.

3. Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w projektach graficznych stron internetowych, a jedynie w charakterze ilustracji do zawieranych na stronach treści o Polsce

4. Z zasobów banku mogą korzystać pracownicy POT, tour operatorzy, dziennikarze polscy i zagraniczni, ośrodki zagraniczne POT oraz szeroko pojęta branża turystyczna.

5. Zdjęcia z FOTO POLSKA nie mogą być wykorzystywane do celów i działań komercyjnych, mających na celu reklamę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie zdjęcia, nie mogą być przedmiotem sprzedaży przez podmioty pobierające zdjęcia w celu zdobycia korzyści finansowych.

6. Zdjęcia pochodzące z FOTO POLSKA nie mogą przekroczyć 40% całego wkładu zdjęciowego w publikacji. 60% zdjęć musi pochodzić ze zbiorów własnych danego podmiotu.