Atrakcje Górnego Śląska

Kopalnia Ćwiczebna przy Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej w Dąbrowie Górniczej miała na celu zaznajamianie uczniów z urządzeniami górniczymi. Budowę kopalni rozpoczęto w 1927 roku, a pierwszy etap zakończono w 1929 roku. Kopalnia Ćwiczebna udostępniona jest do zwiedzanie jako podziemna trasa turystyczna. Trasa liczy sobie 650 metrów wyrobisk zlokalizowanych na trzech poziomach.

Total: PLN0

Details