Krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Jezioro Porajskie - zatoka przy Jastrzębiu. Zbiornik Poraj – zbiornik zaporowy na rzece Warta utworzony w 1978 roku przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w Poraju. Zalew Porajski należy pod względem wielkości do czołówki polskich sztucznych zbiorników wodnych. Wokół akwenu powstały ośrodki wypoczynkowe. Najbardziej znane z nich, oprócz wsi Poraj, leżą w miejscowościach Masłońskie i Jastrząb. Istnieją tu również dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa ze względu na wielkość zbiornika. Zalew jest środowiskiem życia wielu gatunków ryb i ptactwa gnieżdżącego się w wielu odosobnionych miejscach i zarośniętych płyciznach buforowych występujących głównie na tyłach ziornika oraz terenów zalewowych.

Total: PLN0

Details