Rekreacje Górnego Śląska

Dąbrowa Górnicza. Plaża Rybaczówka nad zbiornikiem wodnym Pogoria I. Pogorie (Pojezierze Dąbrowskie) – zespół zbiorników wodnych w Dąbrowie Górniczej, będących zalanymi wyrobiskami piasku podsadzkowego wydobywanego niegdyś dla okolicznych kopalń węgla. Dziś część z nich, z racji wyjątkowych walorów przyrodniczych, uzyskała status obszarów chronionego krajobrazu.

Total: PLN0

Details