Rekreacje Górnego Śląska

Dąbrowa Górnicza. Pogoria IV – oficjalnie nazywana Zbiornikiem Kuźnica Warężyńska, najmłodszy i największy akwen Pojezierza Dąbrowskiego o silnie wydłużonym z południa na północ kształcie. Jest to zbiornik poeksploatacyjny (popiaskowy) w dorzeczu Czarnej Przemszy utworzony w 2005 roku w miejscu zlikwidowanej piaskowni o nazwie „Kuźnica Warężyńska”. Zbiornik uroczyście otwarto 25 sierpnia 2005 roku. Zarówno nazwa dawnej piaskowni jak i zbiornika pochodzą od nazwy pobliskiej wsi Kuźnica Warężyńska. Zbiornik nieoficjalnie bywa nazywany zbiornikiem Pogoria IV, chociaż brak hydrologicznego uzasadnienia dla tej nazwy z uwagi na położenie poza zlewnią Pogorii.

Total: PLN0

Details